Λαγαρός Παναγιώτης - Γυμναστής

Ημερομηνία γέννησης: 17/01/1992

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2010-2015:Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης .

Ειδικότητα: Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή (βαθμός ειδικότητας «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 7,37»).

2016 : Δίπλωμα ναυαγοσωστικής (επόπτης πισίνας )

2018 – 2019 :Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κέντρο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης.  <<Επιμόρφωση σε θέματα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Προπονητικής Ζωής>>

2019 – 2020 :Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κέντρο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης .<<ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ>>

2019  – 2020: Συμπληρωματική  εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  (E-Learning) του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. Με τίτλο <<ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Διεπιστημονικές Πρακτικές Σύγκλισης>>