Αίολος – Τριήμερο Ειδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 22-23-24 Ιουνίου 2021 – Πρώτη ημέρα