Συνέχεια του 2ου κύκλου Σεμιναρίου Προπονητών της Πράσινης οικογένειας!

Με μια εξίσου σημαντική και εποικοδομητική 2η ημέρα συνεχίστηκε το τριήμερο σεμινάριο προπονητών, σε συνεργασία με την Sport Team, όπου όλα τα μέλη της μέγαλης Πράσινης οικογένειας είχαν την δυνατότητα να αντλήσουν πολλές και σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τις προπονήσεις στις ηλικιακές ομάδες Κ11 & Κ12 από τους ομιλιτές κ.κ. Μερεμέτη και Χόρτσα.

Ιδιαιτέρως σημαντική και η παρουσίαση του Διευθυντή της Πράσινης Ακαδημίας κ. Σάμιο, όπου τόνισε την σωστή προετοιμασία της κάθε προπόνησης καθώς και την φιλοσοφία που θα πρέπει να έχουν οι προπονητές του Πράσινου δικτύου.

Το τριήμερο σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σήμερα με την παρουσίαση των μεθόδων και διαδικασιών αξιολόγησης ποδοσφαιριστών του Δικτύου, την οποία παρουσίαση θα πραγματοποιήσουν οι κ.κ. Μπατσινίλας – Λαγωνικάκης – Σάμιος – Μακρής – Τσομπανόπουλος, καθώς και τα αποτελεσμάτα-αναλύσεις του wellness app από τον κ. Παρασκευόπουλο.

Η συνεχής εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του Πράσινου Δικτύου είναι βασικό μέλημα της Πράσινης οικογένειας!